Ocean Yield – Bolagsanalys

Uppdaterad 2017-04-23 Justerat ner bolagets värde enligt DDM och MYDDM då jag hade använt fel risk-premie

Peter Lynch paragrafen (en kort motivering till varför bolaget är intressant):

”Finansierar köp av skepp som sedan hyrs ut på långsiktiga kontrakt där den som hyr skeppet har risken för skeppet rent operationellt – ett Realty Income för skepp”

Kort genomgång av bolaget och dess produkter.

Ocean Yield köper skepp som sedan hyrs ut på väldigt långa kontrakt, ocean funkar som en mellanhand som finansierar fartygen för deras kunder, Största risken ligger för Ocean ligger då i deras finansiering. Fördelen är att de väldigt skalbart, syns i att bolagets medel av anställda har varit runt 19 sen 2013 även om den kund som har hyrt båten går i konkurs har Ocean Yield båten i säkerhet för sitt lån. Nackdelen är att de blir räntekänsliga och kostnaderna i bolaget går upp i fall räntan går upp.

Nedbrytning av bolagets olika affärsområden

Ocean Yield har bara ett affärsområde och det är att agera mellanhand till shipping företag på lånen för dessa fartyg de köper in.

Ägare situationen

Den största ägare är Aker Capital As med 66,2 % av ägarandel, de resterande 19 storägare har från 2,8 % till 0,3 % i ägande. Övriga ägare har 27 % ägarandel, vilket visar att de är många små ägare i bolaget. Även så är många ägare institutionella och ingen av kött och blod. Jag kunde inte hitta någon från management bland storägarna.

Längre ner gör jag en längre utläggning om bolaget, dess marknad och värdering.

Kommentar gärna analysen för att jag ska kunna göra bättre analyser i framtiden.

OBS: Ocean Yield redovisar i USD.

Disclaimer: Jag har för avsikt att gå in successivt i Ocean Yield när entry i bolaget ser bättre ut, men äger inga aktier vid tidpunkten när jag publicerar detta inlägg.

Genomgång om bolagets produkt/tjänst hur den funkar i teorin och praktiken.

Ocean är mellanhanden mellan ett rederi som tillverkar båtarna och ett shipping företag som använder sina båtar till att frakta varor över hela världen. I praktiken så blir Ocean Yield kontaktat av ett shipping bolag som vill utöka sin flotta med ytterligare en eller blir båtar. Om Ocean Yield då tycker att denna kund är en vettig samarbetspartner så sätter de upp ett kontrakt gällande båten och dess hyra, längd med mera som behövs behandlas i en sån här process. Då läggs sen en beställning på en eller flera båtar enligt avtalet som Ocean Yield har med sin kund som Ocean Yield i sin tur finansierar. Vad man kan säga är att Ocean Yield tar på sig den finansiella risken istället för att dessa shipping företag ska göra det och blir genom det belönade för att ta denna risk, som en sorts garant/borgenär, kan säga att Ocean Yield är ett finansbolag som har specialiserat sig på licensavtal av stora båtar.

De två stora riskerna är att bolaget som Ocean Yield hyr ut till går i konkurs, vilket en har gjort under 2016, och att Ocean Yield skulle få betalningssvårigheter. Den första kan man inte göra så mycket åt mer än att lita på Ocean Yields kunskap och erfarenhet gällande partners och marknaden. Men angående Ocean Yields betalnings styrka kan man analysera lite i både balansräkningen och resultaträkningen. Det bästa nyckeltalet för att kolla Ocean Yields betalningsförmåga är intrest covering ratio eller på svenska ränta täckningsgraden, denna kan även användas för att räkna fram ett kredit-betyg som jag gör när jag räknar fram cost of debt.

Nedan kan du se hur ränte täckningsgraden för 5 år bakåt. För 2016 kunde Ocean Yield betala sina räntor 2,35 gånger om, vilket innebär att Ocean Yield skulle kunna betala räntor som är dubbelt så höga utan problem. Enligt Aswath Damodarans tabell så är Ocean Yield kredit värdighet lika med B2 eller B beroende på skala, vilket är förvisso en av de sämre kredit värdigheten men helt okej för detta sortens bolag och för att vara så ungt.

Även under kan du se gearing ration / hävstången i balansräkningen mellan eget kapital och skulder, (är den över 0,50 innebär det att det är mer skulder än eget kapital) vilket har ökat de senaste åren vilket är inte den utvecklingen man kan kanske vill ha men den är fortfarande på en rimlig nivå så det är godkänt.

År 2012 2013 2014 2015 2016
Gearing ratio / Hävstången 0,58 0,51 0,54 0,58 0,63
Interest covering ratio/Ränte täckningsgrad 1,43 2,33 1,60 1,27 2,35

Marknaden som bolaget verkar på.

Ocean Yield verkar på shipping marknaden då de specialiserar sig på finansiering av fartyg, deras kunder söker endast finansierings-hjälp när de vill utöka sin flotta med ytterligare fartyg. Därför är den underliggande marknaden som påverkar Ocean Yield mest shipping building och finansieringsmarknaden. Finansieringsmarknaden har vi redan behandlat från Ocean Yields sida gällande hur bra de kan betala sina lån åtagande.

Därför kommer jag fokusera på shipping marknaden. Nedan kan du se världsmarknaden från 2000 till 2016 i hur många ton fartyg har beställts, varför de räknas i ton är nog för att de blir lättare att jämföra än att jämför antal skepp och i pengar. Antal skepp skulle vara svårt att jämföra då de kan skiljas väldigt mycket i storlek och om det är i pengar så kan de ge missvisande bild med prisfluktuationer. Från 2007 till 2011 var en allmän högkonjunktur för skepp byggandet, men har nu har beställandet gått ner den senaste tiden. Även ska påpekas att Ocean Yield har ett större fokus fartyg som hanterar kemikalier, containerfartyg och bil-lastnings fartyg. Vilket man ser är lite mindre volatilt i orders för dessa fartyg som Ocean Yield hanterar, detta bidrar till att kunna förutse Ocean Yields omsättning och i sin tur vinst och kassaflöde.

Ytterligare har även under ett avsnitt från Börslunch där Anders Wennberg medverkar i från Catella, där han drar caset för Maersk och även förklarar hur marknaden är idag. Kolla 7.30 in i klippet. De jag drar slutsats ifrån klippet är att shipping är på väg upp rent allmänt. Vilket talar för Ocean Yield.

Källor

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf

https://www.efn.se/bors-finans/borslunch-16-feb-2017/

Historiska jämförelsen.

Det jag letar efter i den historiska nyckeltalen är kontinuitet, jag vill inte se stora skillnader i marginaler och lönsamhet för det skulle skapa oro om de framtida utdelningarna. De som drar ner vinst marginalen 2016 är för att ett av deras intressen har gått igenom en rekonstruktion, men har fått den nödvändiga finansieringen nu och kan stå på egna ben.

Som tidigare har jag sagt att det är räntetäckningsgraden som är det viktigaste för Ocean Yield då det största hoten mot deras verksamhet är att tillgodose sina låneåtaganden. Denna ligger i dag över 3 år och 5 års medelvärdet, vilket gör att jag känner mig ännu lugnare gällande den biten.

Man kan se skalbarheten i Ocean Yields verksamhet i hur många anställda Ocean Yield har haft, de har klarat sig på minst 19 anställda varje år. Trots att Ocean Yield har visat på en omsättningstillväxt varje år, snittet för 5 år ligger på 12,2 %.

2016 har varit en anomali gällande utdelningsandel av vinsten, förut har den legat runt 80 % men i år på grund av vinstsänkningen så har den skjutit upp till 140 %. Det är inte hållbart men den ska förhoppningsvis gå ner då dessa engångskostnader inte ska uppstå igen.

Ocean Yield visar på fina nyckeltal, med en plump under 2016 på grund av engångskostnader.

Jämförelsevärdering OY

 

3 och 5 år ave OY.png

En graf över Omsättning, vinst, vinstmarginal och avkastning på eget kapital.

OYC börsdata

I historiska termer så kan ingen multipelexpansion förväntas då P/E-talet ligger över det historiska P/E talet. Men det kan har blivit en uppvärdering av P/E tal för att bolaget har ni bevisat sig i 5 år att deras affärsidé fungerar.

PE OYC

Värdering enligt DDM, DCF och nyckeltal.

DDM

8,76 USD – potential 1,74 USD vilket är en ökning av 24 % från dagens kurs på runt 7,02 USD.

MYDDM

7,88 USD är företagets egna värde utifrån min multi year discounted dividend model. Vilket skulle ge en uppgång på 0,86 USD från dagens 7,02 USD, vilket skulle ge en uppgång på 12,2 %.

Denna beräkning baseras på dessa estimat. Främst så är det utdelningsandelen som är nerjusterat från årets utdelningsandel på 141 %.

Prognos
År 1 2 3 4 5
Revenue 339 379 425 467 514
Revenue growth 15% 12% 12% 10% 10%
EBIT 139 155 174 192 211
EBIT-margin 41% 41% 41% 41% 41%
Net income 118 133 149 164 180
Net income margin 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%
Utdelnings andel 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
Utdelning 101 113 126 139 153
Utd per aktie 0,68 0,76 0,85 0,94 1,03

Peers analys

Nedan är en jämförelse analys med andra shipping bolag inom Ocean Yields bransch (ledsen att den blev ihoptryckt), första är mest för att visa vilken kvalitet Ocean Yield har i sin verksamhet. Många av bolagen inom shipping gör inte vinst och har en gör en väldigt stor förlust om man titta till vinst marginalen. För att göra jämförelsen vettig så har jag längre ner brytit ut de bolag som gör vinst för att jämföra med Ocean Yield.

 

ocypeer

Det som är mest avsevärt att titta på här är lönsamheten och P/E talet, men även gearing level kan vara värt att kolla på. Vi kollar på lönsamheten i förhållande till P/E-talet, avkastning på eget kapital så ligger Ocean Yield långt över sina peers som ligger på ett medeltal på 6,15 %. ROCE och ROA ligger Ocean Yield lägre än sina peers och det är främst Frontlines förtjänst att driva upp medeltalet, annars ligger Ocean Yield i linje med American Shipping och Stolt-Nielsen. P/E talet för Ocean Yield så ligger de även under medel, men gör även det på mina prognosticerade P/E tal 1,2, och 3 år framåt. Det beror mycket på att Ocean Yield har haft en bättre tillväxt men även för att de har bättre marginaler än sina peers, så för varje krona mer i tillväxt så hamnar fler kronor till slut på sista raden jämfört med sina peers.

Jag tycker att P/E talet är okej att ligga över medel på för att Ocean Yield har högre lönsamhet på eget kapital, men även högre marginaler så att om man blickar framåt så är P/E talet lägre än sina peers. De två nyckeltalen som oroar mig är price to book och gearing level, för den är högre för Ocean Yield än vad den är för resten. Men det faller sig naturligt då Ocean Yield är med ett företag som leasar ut båtarna och sina peers köper in båtar och sköter operationerna av dessa. Att sköta verksamheten i båtarna gör att fler risker kommer med båtarna, medans Ocean Yield inte behöver ha samma utrymme i sin balansräkning.

OCYpeer+

 

Ta-analys
ta3år.PNG

Rent timeingmässigt ser det inte bra ut att ta en entry i bolaget nu då ett dödskors har uppstått från alla kortare SMAs emot SMA200. Även så ligger RSI på toppnivåer. Därför kommer jag vänta med att gå in i aktien och köpa när RSI är pålägre nivåer, men även ta det lugnt för att vänta ut SMA50 för den har stannat upp och ser ut att vänta på att bryta upp över SMA100 inom en snar framtid.

TA1år

Ocean Yield har varit i en nedgående trend från toppen på 71 NOK, Men har nu äntligen fått en högre botten än den korta botten på runt 60 NOK. Därför ser nedsidan ut att vara begränsad, dock kan ytterligare en botten komma för att etablera två högre botten. Det skulle lugna mig i min entry.

Risklistan

Jag har en risklist där mitt ideella företag ska få ihop 97, vad risklistan tar i hänsyn är; businessen, resultat, balansräkning, kassaflöde, ägandet, marknaden och utdelningen. Ocean Yield fick 42 av 97 så överlag så skulle jag säga att Ocean Yield har dubbelt så hög risk som mitt ideella bolag. Det har tagits i hänsyn till när jag har räknat fram WACCen.

Slutsats

Ocean Yield har en verksamhet som jag förstår och även förstår syftet bolaget fyller, även tycker jag att jag har bra förståelse för företagets risker. Företaget har vissa nyckeltal som man måste ha koll på för att risken i företaget inte ska gå upp, men jämfört med företaget peers så har Ocean Yield högre lönsamhet och samma P/E värdering. Ocean Yield har högre tillväxt vilket gör att värderingen kommer ner över tid. Det som bygger upp värderingen är potentialen i MYDDM och DDM då potentialen är 63,8 % och 98 % respektive. Position kommer att tas i bolaget successivt då när TA:n ser bättre ut.

Kommentera gärna analysen då det är min första här på bloggen och första gången jag använde mina egna konstruerade modeller.

Investacus Saverajus


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s