Nyckeltal – Balansräkning & betalningsförmåga

För att hålla ner risken när man investerar i ett bolag bör man kolla på ett bolags balansräkning, nedan följer några nyckeltal som kan ge en fingervisning om hur stark balansräkning och betalningsförmåga ett bolag har.

Kassalikviditet (acid ratio test)

Kassalikviditet = Kortsiktiga tillgångar / kortsiktiga skulder

Ett stort tecken på att bolag har problem med betalningsförmågan är när de kortsiktiga tillgångarna är mycket mindre än de kortsiktiga skulderna. Detta visar på den kortsiktiga betalningsförmågan och det är här man ser oftast ser det först.

Balanslikviditet (current ratio)

Balanslikviditet = (Kortsiktiga tillgångar-varulager) / kortsiktiga skulder

Visar samma som kassalikviditet men justerat för varulager då det är ofta svårt att likvidera snabbare än vad som redan är möjligt, även kan likvidering av varulagret resultera i en rea av varorna som sen påverkar marginalerna.

Soliditet (solidity)

Soliditet = eget kapital / balansomslutningen*

Soliditet visar på den långsiktiga betalningsförmågan och hur mycket av bolagets tillgångar är finansierade av eget kapital.

Justerad soliditet (adjusted solidity) räknar bort preferens equity

Justerad soliditet = (eget kapital-preferens kapital) / balansomslutningen

Justerad soliditet visar på samma sak men justerat ner det egna kapitalet med preferens kapitalet, för att preferens kapital (preferens aktier) är eget kapital men har förtur på kapitalet framför eget kapital. Därför bör man justera för det och kolla på soliditeten utan preferens kapital. (Notis: kreditgivare splittrar på preferens kapital och säger att hälften är eget kapital och hälften är en skuld).

Hävstång (Gearing leverage)

Hävstång = Långsiktiga skulder / (långsiktiga skulder+eget kapital)

Hävstång visar på hur mycket kapital som är lånat i ett bolags finansiering, en hög hävstång ger en högre avkastning på kapitalet. Ett bolag som har högre hävstång än ett annat men samma vinstmarginal, har då högre avkastning på eget kapital tack vare den högre hävstången.

Räntetäckningsgrad (Interest coverage ratio)

Räntetäckningsgrad = EBIT / Räntekostnader

Räntetäckningsgraden visar hur många gånger man kan betala räntekostnaderna efter man har betalat för rörliga och fasta kostnader, att komma ner mot ett skulle innebära stora problem för bolaget.

Nettoskuld (net debt)

Nettoskuld = Räntebärande skulder-kassa-räntebärande tillgångar

Nettoskuld visar om bolaget är skuldsatt eller inte (nettomässigt). Har bolaget noll i nettoskuld är skuldfritt, är nettoskulden positiv är bolaget skuldsatt, och är nettoskulden negativ har bolaget en så kallad nettokassa istället.

Nettoskuld kvot (net debt ratio)

Nettoskuld kvot = (Räntebärande skulder-kassa-räntebärande tillgångar) / eget kapital

Nettoskuld kvoten visar hur mycket det skulle ta av det egna kapitalet för att göra ett bolag skuldfritt. Eget kapital används här för att det är där kapitalet först försvinner ifrån om man minskar tillgångarna i ett bolag.

Nettoskuld genom EBIT**

(Räntebärande skulder-kassa-räntebärande tillgångar) / EBIT

Nettoskuld genom EBIT visar hur många gånger ett års EBIT the skulle krävas för att göra bolaget skuldfritt.

Nettoskuld genom EBITDA***

(Räntebärande skulder-kassa-räntebärande tillgångar) / EBITDA

Nettoskuld genom EBITDA visar hur många gånger ett års EBITDA the skulle krävas för att göra bolaget skuldfritt.

*Balansomslutning, balansomslutning är summan av antigen tillgångar eller eget kapital+skulder.

**Earnings before Interest and Taxes. Vinst före finansnetto och skatter

***Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Vinst före finansnetto, skatt, avskrivningar och nerskrivningar på immateriella och materiella tillgångar.

Investacus Saverajus


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s