Nyckeltal – Operationell effektivitet

De tre tidigare inläggen om nyckeltal är nyckeltal som många pratar om mer dagligt om, nu kommer det komma några nyckeltal som kanske inte är så finansiellt intressanta men kan klargöra om vilket bolag som är det bättre. Operationell effektivitet handlar hur effektivt bolaget hanterar sina resurser och hur mycket bolaget får ut av sina resurser. Dessa kan vara svårare att förstå hur de funkar och syftet med dom, vilket är förståeligt då många inte analyserar så här djupt eller bryr sig om den operationella effektiviteten. Jag ska försöka förklara så enkelt och lätt förståeligt som möjligt, men kommentera gärna med dina funderingar och frågor så ska jag svara bra jag kan för att förklara bättre.

Tillgångsomsättning (Asset turnover)

Tillgångsomsättning = Omsättning / Totala tillgångar

Tillgångsomsättning ger en indikation om hur bra ett bolag använder sina tillgångar  men även också hur kapitaltungt branschen som bolaget verkar på är. Man vill ha så högt nyckeltal som möjligt, då det säger att för varje X tillgång får man ut Y i omsättning.

Omsättning av sysselsatt kapital (Turnover of capital employed)

Omsättningen av sysselsatt kapital = Omsättning / (Eget kapital+Räntebärande skulder)

Omsättningen av sysselsatt kapital ger en indikation om hur bra ett bolag använder sina  sysselsatta tillgångar men även också hur kapitaltungt branschen som bolaget verkar på är. Man vill ha så högt nyckeltal som möjligt, då det säger att för varje X tillgång får man ut Y i omsättning. 

Lageromsättning (Inventory turnover)

Lageromsättning = (Varulager / Omsättningen)

Lageromsättning visar hur många gånger man har omsatt bolaget varulager på en period, detta är bra att kolla på för desto fler gånger bolaget kan omsätta sitt lager desto mindre kapital behöver bolaget binda upp i form av varulager. Varulager och omsättning är som du förstår kopplade till varandra, man säljer varulager och då blir det omsättning. Så att kolla hur många gånger bolaget omsätter lagret är en bra indikator om hur mycket kapital bolaget måste binda.

(många kan också yrka på att man bör ta ett varulagersnitt på årets och föregående år)

Dagar för att sälja lagret (Days to sell the inventory)

Dagar för att sälja lagret = 365 / lageromsättningen

Dagar för att sälja lagret visar vad det låter som, denna visar hur många dagar det tar att sälja lagret. Under förutsättningen att de kör först in först ut principen. Att se hur lång tid det tar att omsätta varulagret ger en fingervisning om hur duktiga bolaget är på att sälja sina produkter men också hur snabba de är på att få produkten till kund.

Omsättning av kortfristiga tillgångar (Current assets turnover)

Omsättning av kortfristiga tillgångar = (Kortfristiga tillgångar*365) / Omsättningen

Omsättning av kortfristiga visar effektiviteten i bolaget i relation till bolagets omsättningstillgångar, detta nyckeltal visar hur effektiv bolaget är med sina omsättningstillgångar. Även kan detta ge en fingervisning om kundfordringar ligger på balansräkningen länge.

Omsättning av likvida kortfristiga tillgångar (Current liquid assets turnover)

Omsättning av likvida kortfristiga tillgångar = ((Kassa+Kundfordringar)*365) / Omsättningen

Omsättning av likvida kortfristiga visar effektiviteten i bolaget i relation till mest likvida tillgångar, detta nyckeltal visar hur effektiv bolaget är med sina likvida tillgångar. Även kan detta ge en fingervisning om kundfordringar ligger på balansräkningen länge, detta ger ännu mer detaljerad bild än omsättning av kortfristiga tillgångar.

Omsättning av kortsiktiga skulder (Current liabilities turnover)

Omsättning av kortfristiga skulder = (Kortfristiga skulder*365) / Omsättningen

Omsättning av kortfristiga skulder visareffektiviteten i bolaget i relation till kortfristiga skulder, detta nyckeltal visar hur effektivt bolaget är i relation till bolagets kortfristiga skulder. Detta i med leverantörsskulder är oftast den största delen av kortfristiga skulder, så kan detta ge en indikation om betalningstiden bolaget har på sina fakturor.

Omsättning per anställd (Turnover per employee)

Omsättning per anställd = Omsättning / Antal anställda

Omsättning per anställd visar hur effektiv ett bolag är sett till sina anställda och ger en indikation om hur skalbar verksamheten är, om omsättningen per anställd är den samma varje år så är omsättningen en funktion av antal anställda vilket begränsar skalbarheten.

Forskning och utvecklings kvot (Research & Development ratio)

Forskning och utvecklings kvot = Forskning och utvecklingskostnader/Omsättning

Att kombinera forskning och utvecklings kvoten med return on assets ger en bra fingervisning om vilket bolag som får ut mest av sina satsningar på forsknings och utveckling.

Försäljning, övriga och administrations kvot (Sales, other and administration ratio)

Försäljningskostnader, andra kostnader och administrationskostnader/Omsättning

Försäljningskostnader, andra kostnader och administrationskostnader kvoten visar hur effektivt bolaget är i relation till sina fasta kostnader.

Nyckeltal i effektivitet kan vara svåra att förstå eller ta till sig om man inte har full koll på hur en balansräkning funkar och vad de olika skulderna och tillgångarna ter sig i ett bolags verksamhet. Jag kommer att gå in på hur jag använder i ett senare inlägg.

Är det några oklarheter är det bara att höra av sig så klart. Jag förklarar mer är gärna bättre om jag kan göra det.

Lycka till med analyserandet !

Investacus Saverajus


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s