Nyckeltal – Flexibilitet

För att ett bolag ska kunna parera och överleva stora förändringar, även ger flexibiliteten en fingervisning om hur väl bolaget kommer att kunna ta tillvara på möjligheter. Att ha mycket av sina kostnader fasta eller att tillgångssidan är tung på långfristiga tillgångar kan både vara bra och dåligt, t.ex. om ett bolag har mycket fasta kostnader så kan det bli jobbigt för bolaget i fall det blir sämre tider då måste fortfarande dessa fasta kostnader betalas ut medans ett bolag med mycket rörliga kostnader kan lätt sänka dessa för bibehålla en vinst under sämre tider.

Operationell hävstång (Operational leverage)

Operationell hävstång = Bruttoresultat / Rörelseresultat

Operationella hävstången är ett tvåeggat svärd, då en hävstång på 1,2 med en omsättningsökning på 10 % ger en ökning på 12 % i rörelseresultat. Men det samma händer när man vänder på det och omsättningstillväxten är negativ. (på många sidor står det att man ska räkna med vinst istället för rörelseresultat, men det bli fel då skatt och räntekostnader kan ändras av yttre faktorer, att bolaget får mer verksamhet i ett land med lägre skattesats eller bolaget ökar på sin belåning. Därför kör jag på rörelseresultatet)

Finansiell hävstång (Financial leverage)

Finansiell hävstång = EBT* / EBIT**

Den finansiella hävstången visar vilken hävstång man har om man ökar EBIT. T.ex. om EBIT ökar med 10 % och den finansiella hävstången är 1,2 kommer EBT att öka med 12 %. (på många sidor står det att man ska räkna med vinst istället för EBT, men det bli fel då skatt kan ändras av yttre faktorer; som att bolaget får mer verksamhet i ett land med lägre skattesats eller högre skattesats. Därför kör jag på EBT)

Kombinerad hävstång (Combined leverage)

Kombinerad hävstång = Operationell hävstång X Finansiell hävstång

Kombinerad hävstång kombinerar den operationella hävstången med den finansiella, det gör att den kombinerade hävstången tar hänsyn till hur bolaget är operationellt och finansiellt skött.

Andel rörliga kostnader (Ratio variable costs)

Andel rörliga kostnader = kostnad för sålda varor/totala kostnader

Andel rörliga kostnader visar enkelt hur stor del av kostnaderna som är rörliga, är ett simpelt nyckeltal som kan ger en överblick av hur kostnaderna ter sig i resultaträkningen.

Andel fasta kostnader (Ratio overhead costs)

Andel fasta kostnader = Fasta kostnader/totala kostnader

Andel fasta kostnader visar enkelt hur stor del av kostnaderna som är fasta, är ett simpelt nyckeltal som kan ger en överblick av hur kostnaderna ter sig i resultaträkningen.

Andel långfristiga tillgångar (Ratio non-current assets)

Andel långfristiga tillgångar = Långsiktiga tillgångar/totala tillgångar

Andel långfristiga tillgångar ger en bra överblick hur kapitalet är uppbundet i bolaget, stor andel långfristiga tillgångar kan innebära höga bruttomarginaler då många kostnader tas innan man kan sälja något.

Andel långfristiga tillgångar exkluderat goodwill (Ratio non-current assets excluding goodwill)

Andel långfristiga tillgångar exkluderat goodwill = Långfristiga tillgångar – goodwill / totala tillgångar-goodwill

Andel långfristiga tillgångar exkluderat goodwill ger en bra överblick hur kapitalet är uppbundet i bolaget, helst då goodwill är något som kan skrivas ned lite när som. Stor andel långfristiga tillgångar exkluderat goodwill kan innebär, som hos andel långfristiga tillgångar, att bolaget har höga bruttomarginaler.

Andel kortfristiga tillgångar (Ration current assets)

Andel kortfristiga tillgångar = Kortfristiga tillgångar / Totala tillgångar

Andel kortfristiga tillgångar ger en bra överblick om hur kapitalet är uppbundet i bolaget, om bolaget har en stor andel kortfristiga tillgångar så är bolaget inte kapitalintensivt och har då inte några större investeringsbehov som bolag med en stor andel långfristiga tillgångar.

Flexibilitet är det ord jag själv har satt på den här samlingen nyckeltal, då dessa tycker jag visar på flexibiliteten i bolaget för stunden men även om man räknar ut dessa nyckeltal på flera år så blir det en fin jämförelse för att se hur bolaget har uppvecklats. Dessa nyckeltal är som sagt inte vanligt förekommande när man pratar om bolagsanalys, men dom kan ge fina insikter i vad man kan förvänta sig av bolaget framåt.

 

*Earnings before taxes

**Earnings before taxes and interests

 

Investacus Saverajus


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s