Analys

Här publicerar jag alla mina analyser oavsett om jag köper aktier i bolaget eller inte, analyserna kommer att grunda sig på det fundamental analys genom i huvudsakligen 4 värderingsmodeller. Vilken värderingsmodell som tillämpas beror på bolagets natur, de värderingsmodeller som används är Historisk Värdering/nyckeltal (HV), Peer värdering (PV), Dividend Discounted Model även kallat Gordons model (DDM), Multipel Years Dividend Discounted Model (MYDDM), och Disconted Cash Flow model. Även kommer teknisk analys att användas för att hitta timeingen i att gå in i bolagen, då jag ofta går in i bolagen under en längre period med småposter så ligger också TA:n till grund för dessa inköp.

Analyser

Bolagsanalyser

Ocean Yield – Bolagsanalys

Intrum – Bolagsanalys

Stenocare – Bolagsanalys

Axfood – Bolagsanalys

Awardit – Bolagsanalys

Analys – Microsoft

Marknadsanalyser/Sektoranalyser

En genomgång av laxbolagen – Marknadsanalys

Analys av megatrenden gaming/eSport

Här nedan har du också länkar till inlägg där du kan få hjälp med att analysera bolag, lite hur man ska tänka osv. Kommer att komma mer!

Kvalitativa analys-modeller

SWOT – en analysmodell för bolags strategiska utsikter

PESTEL – en analysmodell för omvärldsfaktorer

Porters kraft model – en analysmodell för bolags konkurrenskraft

Mazlows trappa – en modell för cyklikalitet

Kritisera gärna mina analyser och modeller! Har mer än gärna en diskussion om analyserna. Från och med nu kommer det komma analyser på gameofstocks.nu där vi pratar om dom i poddformat och lägger med en PDF till varje case där vi gör en analys i podden.

Investacus Saverajus