Analys

Här publicerar jag alla mina analyser oavsett om jag köper aktier i bolaget eller inte, analyserna kommer att grunda sig på det fundamental analys genom i huvudsakligen 4 värderingsmodeller. Vilken värderingsmodell som tillämpas beror på bolagets natur, de värderingsmodeller som används är Historisk Värdering/nyckeltal (HV), Peer värdering (PV), Dividend Discounted Model även kallat Gordons model (DDM), Multipel Years Dividend Discounted Model (MYDDM), och Disconted Cash Flow model. Även kommer teknisk analys att användas för att hitta timeingen i att gå in i bolagen, då jag ofta går in i bolagen under en längre period med småposter så ligger också TA:n till grund för dessa inköp.

Analyser

Bolagsanalyser

Ocean Yield – Bolagsanalys

Intrum – Bolagsanalys

Stenocare – Bolagsanalys

Axfood – Bolagsanalys

Awardit – Bolagsanalys

Marknadsanalyser/Sektoranalyser

En genomgång av laxbolagen – Marknadsanalys

Analys av megatrenden gaming/eSport

Kritisera gärna mina analyser och modeller ! Har mer än gärna en diskussion om analyserna.

Investacus Saverajus

Annonser