Hedge

Hedge är min portfölj som ska väga upp marknadsrisken när jag tycker den blir för stor gentemot vad jag känner mig bekväm med, då jag egentligen inte vill sälja någon aktie för att aktieexponeringen är för hög. Säljer bara aktier när mitt case har ändrats ifrån när jag gick in i bolaget.

Mycket handlar om värdebevarning och negativt beta exponering för att ta bort marknadsrisken men ändå ligga kvar i mina bolag för att låta vinnare löpa och fortsätta plocka in utdelningar.

Investacus Saverajus