Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en form av konto trots att den heter försäkring, tyvärr har denna utnyttjats av banker för att kunna ta ut avgifter för att hålla den försäkrad.Vilket idag ska inte behövas, då Avanza och Nordnet båda två har dessa konton grattis(vet inte hur Degiro har det).

Kapitalförsäkring funkar så att de är du som sparare som väljer vad som ska finnas i den, men de är ditt försäkringsbolag som står som ägare av aktierna när man kolla i aktieboken. Du har då som ägare av kapitalförsäkringen ingen rösträtt i de bolagen som du har valt att ha i din portfölj men du får åtnjuta den ekonomiska vinningen i dina värdepapper. Detta kan ses som en nackdel men jag kommer till senare varför detta är en fördel.

Beskattningen funkar ungefär som en ISK med schablonbeskattning (statslåneräntan +  0,75 procentenheter), men görs på ett lite annat sätt när man räknar ut kapitalunderlaget. Istället för att räkna som en ISK då man tar kontrolluppgifter varje kvartal så räknar man ut kapitalunderlaget så här: Man tar summan kontot innehåller i början av året plus de man sätter in i under första halvåret och plus hälften av de man sätter in första året. Årets Ingående Kapital (IB om man är redovisningstudent) + första halvårets insättningar + (andra halvårets insättningar/2)= årets kapitalunderlag. Länk till skatteverket.

Se här under skatteverkets exempel uträkning.

Även värt att poängtera är att de är inte du som äger en kapitalförsäkring som betalar in de till skatteverket utan det är ditt försäkringsbolag (som i mitt fall är Avanza), så de funkar som så att försäkringsbolaget tar ut en liten del ur din försäkring för att betala skatt för dina värdepapper. De kan vara en nackdel för att då får du inte kvitta det mot eventuella räntekostnader.

Vad lämpar sig en KF till? En KF kan användas lika gärna som en ISK, men de bästa med en KF är att de är försäkringsbolaget som äger aktierna och då blir de så att i utländska bolags utdelningar så söker de tillbaka de 15 % (oftast är de 15% i källskatt) åt dig och där finns de ingen gräns för hur mycket som kan sökas tillbaka. Så därför har jag alla mina utländska bolag i en KF, det gäller även bolag som har ett annat skatteland än Sverige (ABB, AstraZeneca, Fenix Outdoor bl.a) och som är bolag som är SDBer (Svenskt Depå Bevis) så som Autoliv, Millicom och Unibet. För de blir också källskatt på deras utdelningar i regel.

Även så kan de vara bar att ha en KF även om man inte tänker äga utländska bolag med utdelning, för att vissa nynoteringar kan inte göras i en ISK men i en KF och ett VP-konto men vill du inte bli beskattad 30 % på vinsten utan istället genom schablonbeskattning.

Vad lämpar sig en KF inte för? Om du vill vara en aktiv ägare i bolaget och gå på årsstämmor och rösta, så kan du inte det för att du står inte som ägare av aktierna utan försäkringsbolagen.