Kunskap

Kunskaps sidan är till för att sprida kunskap och för att jag ska lära mig mer om finans och låta det bli granskat, så jag kan bli bättre och kunskapen blir bättre. Vi alla vinner på det.

Fokus kommer att bara på fundamentala nyckeltal, men även kommer vissa mjuka variabler att behandlas för att analysen ska vara heltäckande.

Tips på podcastavsnitt

Lästips

Podcasts tips

Videotips

Finansiella verktyg

Kvalitativa analys-modeller

Konton

Screenings

Investeringsfiler

 

Hoppas du får nytta av läsa några inlägg här!

Investacus