Kunskap

Kunskapssidan är till för att sprida kunskap och för att jag ska lära mig mer om finans och låta det bli granskat, så jag kan bli bättre och kunskapen blir bättre. Vi alla vinner på det.

Fokus kommer att bara på fundamentala nyckeltal, men även kommer vissa mjuka variabler att behandlas för att analysen ska vara heltäckande.