Kvalitativa analys-modeller

När man analyserar bolag måste man analysera dem borde kvalitativt och kvantitativt. Här kommer det samlas mina inlägg om de kvalitativa modeller man kan använda för att analysera ett bolag.

Porters kraft model – ett verktyg för att analysera ett bolags konkurrenskraft

Hoppas det hjälper i analysarbetet!

Investacus Saverajus

Annonser