Saverajus-portföljen

Saverajus-portföljen är min tillväxt portfölj, den ska foklusera på bolag som växer snabbare än marknaden och uthålligt kan göra det samtidigt som bolaget behåller en lönsamhet som göra att de inte behöver ta in nytt kapital för att den dagliga verksamheten ska kunna fortsätta.

Riktlinjer: (De är inte satta i sten än, men de här är en början)

  1. Ska ha en tillväxt över marknaden, men bör minst ligga på 10%.
  2. Företaget ska vara lönsamt.
  3. Ska helst växa organiskt, men kan växa genom förvärv i fall bolaget är erkända för att kunna absorbera ett nytt bolag i den existerande verksamheten.
  4. Framtida P/E-tal är viktigare än nutida P/E-tal.
  5. Företagets verksamhet ska rida på en global megatrend eller ha en uppenbar moat mot konkurrenter.
  6. 15 aktier spridda över världen.

 

Investacus Saverajus