Screenings

Hej då jag har gjort fyra tycken screenings efter mina egna kriterier på bolag som jag kan tänka mig att investera i så tänkte jag att det skulle vara bra och samla alla på en plats. Även så är det bra eftersom jag tänkte att jag gör samma screening varje år efter att Q4n har presenterats. Hoppas du hittar något roligt bolag!

Kärninnehavs aktier

High Yield aktier

Yield on Capital aktier

Tillväxt aktier – En metascreening

Investacus Saverajus