Värdepapperskonto

Detta är den vanligaste formen av konto man handlar i och beskattas på vinsten i man gör efter ett år i summeringen av alla realiserade affärer som gjort under ett beskattningsår.

Beskattning funkar så att man beskattas på vinsten som görs när man realiserar en vinst i VP-kontot och den vinsten beskattas med 30 %. Skattemässigt görs en resultatberäkning av de förluster, vinster och utdelningar som har skett under ett beskattningsår. Får man ett positivt resultat efter att man har inkluderat alla omkostnader och försäljningskostnader så beskattas de med 30 %. Länk till Skatteverkets hemsida om försäljning av aktier.

Försäljningspris (kursen du sålde för) – försäljningskostnad när du säljer(courtage) – Inköpskostnaden(kursen du köpte för) – försäljningskostnaden när du köper(courtage = resultatet (och är de positivt så beskattas de med 30 %)

 

Ett exempel:

Investacus AB aktie köps för 100 kr st

Courtaget räknas upp till 5 kr per aktie (dyrt men de är bara för att de ska vara enkelt att räkna)

Investacus AB aktie säljs för 150 kr st

Courtaget uppgår till 7,5 kr per aktie

Då blir uträkningen så här: 150 kr – 7,5 kr – 5 kr – 100 kr = 37,5 kr i vinst per aktie

37,5*0,30 = 11,25 kr ska betalas i skatt

37,5 * 0,70 = 26,25 kr blir kvar efter skatt

 

I ett VP-konto kan man ha alla sorters aktier de finns ingen begränsning på vad man kan ha i ett VP-konto (vad jag vet just nu).

Vad lämpar sig ett VP-konto till? Enligt mig så funkar bäst ett VP-konto när man handlar i förhoppningsbolag där ett bolag kan floppa eller bli en raket. Största orsaken är att beskattningen sker när man gör en vinst och inte löpande som i ISK och KF. Därför kan man slippa betala skatt på en position som inte rör sig på flera år.

Vad lämpar de sig inte för? Enligt min mening så lämpar de sig inte för lång positioner i stabila bolag som delar ut år efter år, för att utdelningen beskattas med 30 % och kan inte plockas ut skattefritt som man kan göra i ISK och KF(kanske).